Fundacja EkoRozwoju

Fundacja EkoRozwoju
biuro wrocławskie czynne 9:00 - 18:00

ul. Białoskórnicza 26
PL 50-134 Wrocław
tel/fax: 713430849, 713445948

biuro@eko.org.pl

www.fer.org.pl

05 kwietnia 2009

Misja Fundacji EkoRozwoju

Pierwotna nazwa Fundacji (Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej) mówiła o początkowych priorytetach: kompleksowej ochronie wód i restytucji dolin rzecznych. Od początku jednak zdawaliśmy sobie sprawę, że stan rzek jest rezultatem popełnianych niegdyś błędów i symbolem kondycji naszej cywilizacji. Dlatego naszą misją stał się Rozwój w zgodzie z naturą!

Zasięg naszego działania rozwija się. Główna siedziba Fundacji znajduje się we Wrocławiu w stojącej na głazach kamieniczce, przed którą niegdyś płynęły wody rzeki. Dziś realizujemy projekty nie tylko w Polsce ale w wielu krajach Europy - od Portugalii po Gruzję.

Zbudowaliśmy szeroką strukturę współpracy z innymi ngo - Polska Zielona Sieć, czy Koalicja Klimatyczna są najlepszym tego przykładem! Inicjatywy te zrzeszają największe w kraju organizacje, dzięki czemu nasza działalność nabiera charakteru ponadregionalnego. W pierwszej kolejności wyznajemy zasadę współpracy  a nie konkurencji, dlatego wspólnie z innymi organizacjami społecznymi w Polsce i Europie, mając bogate zasoby, jesteśmy skuteczni i efektywni.