Liderzy Natury

Od października 2010 r. realizowany jest projektLiderzy Naturyogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”. Zasadniczy element stanowi intensywny program szkoleniow Liderzy Natury wykorzystującego różnorodne metody m.in.: warsztaty i działania praktyczne realizowane w terenie przez Liderów.

Jak zyć z Natura 2000 - poradnik

W obszarach Natura 2000 jedynym celem i sposobem osiągania korzystnego stanu ochrony jest ni mniej ni więcej tylko... jego utrzymanie w stanie, który mieliśmy na początku powstania obszaru. Jest to jedyny warunek, jakiemu podlegają ograniczenia gospodarowania na terenie obszaru

Stosunek Polaków do przyrody i Natury 2000

Zaledwie 1/3 respondentów prawidłowo rozumie pojęcie Natura 2000 - jako teren chroniony (19,8%) oraz obszary o najwyższych walorach przyrodniczych w Europie (14,6%)

Projekty

Baza dobrych projektów. Dbałość o obszary chronione może przejawiać się w różnych formach. W większości przypadków skuteczne są niskokosztowe inicjatywy, możliwe do zrealizowania przez stosunkowo niewielkie grupy. Siłą jest ich powszechność. Takie działania promujemy w tym dziale.
 

 

WAŻNE INFORMACJE

Granice obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody na Geoportalu www.geoportal.gov.pl udostępnione są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Na ww. stronie możliwe jest szczegółowe określanie m.in. położenia obszarów Natura 2000 na tle poszczególnych działek ewidencyjnych.

Krótka instrukcja dla LIDERÓW jak zalogować się w serwisie do działu "dla liderów" więcej

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”  oraz Fundacja EkoRozwoju rozstrzygnęła konkurs „Liderzy Natury”. Laureaci konkursu wzięli udział w sesji zdjęciowej, a ich sylwetki zaprezentowane będą na objazdowej wystawie w całej Polsce. Konkurs został zrealizowany w ramach projektu „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska. >>więcej

„Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”

Celem kampanii jest promocja dobrych praktyk ochrony obszarów Natura 2000 oraz praktycznie wzmocnienie potencjału lokalnych liderów działających na tych obszarach.