Projekty

Baza dobrych projektów. Dbałość o obszary chronione może przejawiać się w różnych formach. W większości przypadków skuteczne są niskokosztowe inicjatywy, możliwe do zrealizowania przez stosunkowo niewielkie grupy. Siłą jest ich powszechność. Takie działania promujemy w tym dziale.