„Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”

Celem kampanii jest promocja dobrych praktyk ochrony obszarów Natura 2000 oraz praktycznie wzmocnienie potencjału lokalnych liderów działających na tych obszarach.

28 stycznia 2011

Fundacja Ekologiczna „Zielna Akcja” od 1996r. realizuje działania związane z czynną ochrona przyrody i obszarami Natura 2000.

Od października 2010 r. będzie realizowany projekt „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”. Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celemkampanii jest promocja dobrych praktyk ochrony obszarów Natura 2000 oraz praktycznie wzmocnienie potencjału lokalnych liderów działających na tych obszarach.

Jako kluczową grupę odbiorców projektu wybrano działających na obszarach Natura 2000 liderów Lokalnych Grup Działania LGD oraz samorządowców.

Planowane działaniaobejmą realizacje intensywnego programu szkoleniowego Liderzy Natury wykorzystującego różnorodne metody m.in.: warsztaty, działania praktyczne realizowane w terenie przez Liderów. Planuje się, że w kursie szkoleniowym weźmie udział 20 lokalnych liderów działających na 20 reprezentatywnych obszarach Natura 2000. Uzupełnieniem szkoleń będzie zaawansowany serwis e-learningowy, który dostępny będzie również dla osób nie uczestniczących w podstawowych szkoleniach. Szerszej promocji modelowych przykładów ekorozwoju oraz wypracowanych projektów posłuży Ogólnopolski Konkurs „Liderzy Natury” połączony z promocją w formie wystawy prezentowanej na największych dworcach w 12 województwach Polski.

Tematyka projektu obejmuje promocję dobrych praktyk ochrony obszarów Natura 2000 oraz praktyczne wzmocnienie potencjału lokalnych liderów działających na tych obszarach. Projekt skupia się na praktycznych przykładach wdrażania rozwoju zrównoważonego na obszarach Natura 2000 poprzez realizację następujących zagadnień szczegółowych:

- praktyczne szkolenia Liderów Natury

- inspirowanie ekorozwojowych aktywności w swoich środowiskach przez Liderów

- promocje dobrych praktyk poprzez wystawy i konkursy realizowane na poziomie krajowym

- witrynę internetową wraz z serwisem e-learningowym dla liderów i osób zainteresowanych

- konferencję prasową i promocję medialną w prasie

Działania przewidziane w kampanii kierowane są do następujących grup docelowych:

-Przedstawiciele i mieszkańcy Lokalnych Grup Działania (LGD) - wyłonionych ze wszystkich działających LGD z terenu Polski (334 grup LGD): przedstawiciele LGD maja realny wpływ na kierunki rozwoju obszarów wiejskich, na których realizowane są działania Leader poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych, decydowanie o środkach wydatkowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działań osi 4. Planuje się, że w projekcie wezmą udział mieszkańcy obszarów objętych zasięgiem LGD oraz członkowie LGD poprzez udział w inicjatywach realizowanych przez liderów.

-Przedstawiciele samorządów lokalnych (gminy, powiaty, województwa ), w tym w szczególności osoby odpowiadające za rozwój obszarów wiejskich, politykę przestrzenną i ochronę przyrody.

- Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiadających za ochronę przyrody.

- Przedstawiciele mediów lokalnych, regionalnych i krajowych.

- czytelnicy i odbiorcy prasy i stron internetowych, na których będą zamieszczane informacje o projekcie.