WYSTAWA LIDERZY NATURY

Wystawa Liderzy Natury prezentuje sylwetki zwycięzców ogólnopolskiego konkursu (pod tym samym tytułem) i promuje przykłady lokalnych inicjatyw integrujących rozwój społeczno-ekonomiczny z ochroną obszarów Natura 2000.

„Dla mnie przyroda  jest jak chleb. Pracując z naturą można uzyskać środki potrzebne do utrzymania tak samo jak uzyskuje sie je przez jej nadmierną eksploatację. To kwestia właściwego wyboru”. Adam Ulbrych

02 października 2012

Wypromowaniu modelowych przykładów „zielonych inicjatyw” oraz osób będących ich autorami służy WYSTAWA prezentujaca sylwetki zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu „Liderzy Natury”, przeprowadzonego pod honorowym patronatem Ministra Środowiska,

gdzie wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach: 
Kategoria I - „LIDERZY NATURY” – osoby prowadzące działania na obszarach „naturowych”, twórcy lub bezpośredni realizatorzy przedsięwzięć integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno - ekonomicznym lokalnych społeczności. Adresatami konkursu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy parków krajobrazowych i narodowych.
Kategoria II - „SAMORZĄD przyjazny Naturze” –  gminy realizujące ciekawe, praktyczne przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym w oparciu o walory przyrodnicze obszarów „Natura 2000”, np. działania promocyjne, wsparcie zielonych usług i produktów, włączenie obszarów "naturowych" do planów i programów rozwoju lokalnego.

Motywem przewodnim posterów są specjalnie przygotowane zdjęcia (o cechach zdjęć artystycznych) osób bądź organizacji wyróżnionych w konkursie „Liderzy Natury” - każdy z laureatów konkursu miał okazję skorzystać ze specjalnych sesji fotograficznych dla potrzeb wystawy.

Wystawa prezentowana w 12 miastach Polski, instalowana jest dwustronnie na 5 stabilnych aluminiowych stelażach wolnostojących o wysokości 200 cm i szerokości 150 cm, osadzonych na stabilnych stopach. Wystawa przygotowana jest na płytach PCV w technologii zalaminowanego druku solventovego. Moduły systemu nośnego można łączyć ze sobą tworząc parawan, można też ustawiać w mniejszych grupach, bądź osobno.