Żyć i działać w Naturze (2000) - relacja z konferencji

W dniu 28 sierpnia 2012 we Wrocławiu, odbyła się konferencja pt. „Żyć i działać w Naturze (2000)", gdzie zaprezentowane zostały praktyczne doświadczenia wynikające z projektu Liderzy Natury oraz sposoby wykorzystywania potencjału Natury 2000 i ograniczania problemów mogących wystąpić na styku działań inwestycyjnych i ochrony przyrody.

30 sierpnia 2012

W dniu 28 sierpnia 2012 we Wrocławiu, w Infopunkcie Nadodrze, przy ul. Łokietka 5 odbyła się konferencja pt. „Żyć i działać w Naturze (2000)".  

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały praktyczne doświadczenia wynikające z projektu Liderzy Natury oraz sposoby wykorzystywania potencjału Natury 2000 i ograniczania problemów mogących wystąpić na styku działań inwestycyjnych i ochrony przyrody. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Wrocławia, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni wrocławskich. W kolejnych wystąpieniach poruszano następujące zagadnienia:

-        "Wykorzystanie potencjału Natury 2000 dla rozwoju społeczności lokalnych - dobre praktyki" Krzysztof Smolnicki Prezes Fundacji EkoRozwoju, tutor programu Szkoła Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności,

-        "Prewencja zamiast interwencji - ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000" - Sabina Lubaczewska, koordynator programu "Strażnicy Natury", trener w programie "Liderzy Natury"  

-        „Działania Fundacji EkoRozwoju na rzecz zadrzewień przydrożnych", Kamil Witkoś, Fundacja EkoRozwoju

-        „Aktywność mieszkańców - podstawą ochrony i rozwoju zasobów środowiska zamieszkania”, Jacek Wiszniowski, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

-        „LIDERZYNATURY- ogólnopolska  kampania promująca  dobre  praktyki ochrony  obszarów  Natura 2000”, Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Ostatnia prezentacja była też przyczynkiem do dyskusji na temat "Natura 2000 - szansa, czy zagrożenie", z której wyniknęło kilka ciekawych i wciąż aktualnych spostrzeżeń:

-        niezwykle ważne jest docieranie do wszystkich samorządów z informacją o Naturze 2000 (bo wciąż brakuje tej wiedzy), nawet jeśli nie ma jej na terenie danej gminy, gdyż przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych gminy sąsiadujące z obszarami Natura 2000 mogą mieć taki sam wpływ na nią jak te pozostające w jej granicach,

-        z doświadczeń różnych instytucji wynika, iż dalece niewystarczająca jest odpowiedź samorządów na zaproszenia do dyskusji na temat sieci Natura 2000 (odnotowane np. ostatnio przy okazji opracowywania planów ochrony i planów zadań ochronnych); taki stan rzeczy może wynikać z bardzo prozaicznej przyczyny jak złe kierowanie korespondencji przychodzącej na sekretariaty gmin,

-        być może najlepszą metodą zwrócenia uwagi, ze na danym obszarze jest sieć Natura 2000, było by oznakowanie widoczne w terenie,

-        władze samorządowe widzą potrzebę organizowania specjalistycznych szkoleń dla pracowników urzędów z zakresu ochrony przyrody, jak np. te dotyczące decyzji na wycięcie drzew prowadzone przez Regionalna Dyrekcje Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Odpowiednio przygotowane i przeprowadzone szkolenia przynoszą znakomite efekty (np. w gminie Katy Wrocławskie w wyniku takich spotkań posadzono 5000 drzew).