ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Żyć i działać w Naturze (2000)", która odbędzie się we Wrocławiu, 28 sierpnia 2012 w godz. 10:00 – 13:00 w Infopunkcie Nadodrze, przyul. Łokietka 5.

19 sierpnia 2012

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Żyć i działać w Naturze (2000)", która odbędzie się we Wrocławiu, 28 sierpnia 2012 w godz. 10:00 – 13:00 w Infopunkcie Nadodrze, przyul. Łokietka 5.  W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia wynikające z projektu Liderzy Natury oraz sposoby wykorzystywania potencjału Natury 2000 i ograniczania problemów mogących wystąpić na styku działań inwestycyjnych i ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem gmin).

Na spotkaniu przybliżymy Państwu następujące tematy:

"Wykorzystanie potencjału Natury 2000 dla rozwoju społeczności lokalnych - dobre praktyki" Krzysztof Smolnicki Prezes Fundacji EkoRozwoju, tutor programu Szkoła Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności,

"Prewencja zamiast interwencji - ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000"- Sabina Lubaczewska, koordynator programu "Strażnicy Natury", trener w programie "Liderzy Natury"  

 „Metody ograniczania strat przyrodniczych i problemów z nimi związanych  - na przykładzie realizacji inwestycji kolidujących z drzewami w świetle nowo obowiązujących przepisów", dr inż. Monika Ziemiańska (dendrolog), Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław oraz mgr inż. Łukasz Dworniczak (architekt krajobrazu), Politechnika Wrocławska

„Aktywność mieszkańców - podstawą ochrony i rozwoju zasobów środowiska zamieszkania”, Jacek Wiśniowski, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

"Natura 2000 - szansa, czy zagrożenie"- moderowana debata z udziałem laureatów ogólnopolskiego konkursu "Liderzy Natury": dotychczasowe rezultaty i propozycje działań kontynuacyjnych.

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy kierować na adres: msawicka@eko.org.pl lub faxem (nr w nagłówku). Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkaniu otrzymacie Państwo materiały informacyjne dotyczące Natury 2000, poradnik dotyczący przyjaznego przyrodzie kształtowania rzek i potoków oraz praktyczny podręcznik ochrony alej, oraz poradnik Strażnicy Natury 2000  - zapobieganie szkodom w praktyce (do wyczerpania zasobów).

Do pobrania zaproszenie w wersji PDF

 

Z poważaniem

 

Krzysztof Smolnicki, Prezes Zarządu Fundacji EkoRozwoju