ZMIANY ROZPORZĄDZEŃ o planie ochrony i PZO

Zmiany rozporządzeń o planie ochrony i planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 mogą nieść znaczące zmiany istotne dla rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i pobierających płatności rolnośrodowiskowe.

17 maja 2012

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zmiany rozporządzeń o sporządzaniu
planu ochrony i planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Zmiana w rozporządzeniu dotyczącym planu ochrony polega na określeniu działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego z podziałem na działania obligatoryjne i fakultatywne.

Zmiana w rozporządzeniu dotyczącym planu zadań ochronnych miała taką samą intencję, ale nie wiedzieć czemu została w zupełnie bzdurny sposób dokonana w zapisach dotyczących... działań monitoringowych.

Dotychczasowe PZO i plany ochrony (jednak... niemal nie istniejące) mają być w ciągu 6 miesięcy dostosowane do wprowadzonych zmian

Motywem zmiany regulacji był fakt, że działania zapisane w akcie prawa miejscowego - jakim jest plan ochrony lub zadań ochronnych - stawałyby się dla rolnika obowiązkowym elementem wzajemnej zgodności, i nie byłoby podstawy do wypłacania za nie płatności rolnośrodowiskowych.

Informacja GDOŚ z linkami do rozporządzeń
 

Źródło informacji:

_______________________________________________
Wiadomości KP mailing list
WiadomosciKP@listy.eko.org.pl
http://listy.eko.org.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/wiadomoscikp