• więcej informacji: Joanna Woźnicka, Asystent koordynatora projektu, Fundacja Zielona Akcja, tel.(76) 723 81 01 wew.25, woznicka@zielonaakcja.pl
  • I zjazd szkoleniowy
  • I zjazd szkoleniowy

Liderzy Natury

Od października 2010 r. realizowany jest projektLiderzy Naturyogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”. Zasadniczy element stanowi intensywny program szkoleniow Liderzy Natury wykorzystującego różnorodne metody m.in.: warsztaty i działania praktyczne realizowane w terenie przez Liderów.

15 kwietnia 2009

UWAGA nowy projekt szkoleniowy !!!

Od października 2010 r. jest realizowany projekt „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”.

Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” przy współpracy z Fundacja EkoRozjwoju

Celem kampanii jest promocja dobrych praktyk ochrony obszarów Natura 2000 oraz praktycznie wzmocnienie potencjału lokalnych liderów działających na tych obszarach.
Jako kluczową grupę odbiorców projektu wybrano działających na obszarach Natura 2000 liderów Lokalnych Grup Działania LGD, Grupy Partnerskie, przedstawiciele samorządowców, organizację pozarządowe.
Planowane działania obejmą realizacje intensywnego programu szkoleniowego Liderzy Natury wykorzystującego różnorodne metody m.in.: warsztaty, działania praktyczne realizowane w terenie przez Liderów. Planuje się, że w kursie szkoleniowym weźmie udział 20 lokalnych liderów działających na 20 reprezentatywnych obszarach Natura 2000. Uzupełnieniem szkoleń będzie zaawansowany serwis e-learningowy, który dostępny będzie również dla osób nie uczestniczących w podstawowych szkoleniach. Szerszej promocji modelowych przykładów ekorozwoju oraz wypracowanych projektów posłuży Ogólnopolski Konkurs„Liderzy Natury” połączony z promocją w formie wystawy prezentowanej na największych dworcach w 12 województwach Polski.
Działania przewidziane w ramach realizacji projektu:

  • Organizacja kursu szkoleniowego „Liderzy Natury”, który ma na celu wszechstronne przygotowanie liderów do realizowania działań związanych z propagowaniem znaczenia obszarów „Natura 2000” ,

okres realizacji IV kwartał br.- III kwartał 2011r.

  • Organizacja konkursu „Liderzy Natury” upowszechniającego wiedzę ekologiczną, rozpropagowanie najciekawszych inicjatyw łączących ochronę obszarów „Natura 2000” z rozwojem lokalnym. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- „Ludzie dla Natury” – skierowany do osób prowadzonych działania na obszarach „naturowych”, integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności.
- „Samorząd przyjazny naturze” – skierowany jest do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu całego kraju, które realizują ciekawe,praktyczne przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym w oparciu o walory przyrodnicze obszarów „Natura 2000”,
Okres realizacji II i III kwartał 2011 roku.

  • Ogólnopolska wystawa „Liderzy Natury” – wystawa pokonkursowa, objazdowa zaprezentowana zostanie w 12 województwach Polski. Na potrzeby wystawy zostaną wykonane zdjęcia laureatów oraz realizowanych działań.

Okres realizacji III kwartał 2011 r.

  • Ogólnopolska konferencja podsumowująca z udziałem prasy - konferencja posłuży rozpowszechnieniu i utrwaleniu efektów projektu, zwiększeniu zasięgu jego oddziaływania, upowszechnieniu informacji oraz obalaniu stereotypów o sieci Natura 2000. Konferencja prasowa zostanie zorganizowana w IV kwartale 2011 roku w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach związanych z realizacją projektu.
Więcej informacji można uzyskać u:
• Joanny Woźnickiej - Asystenta koordynatora projektu
tel. (76) 723 81 01 wew. 25, e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl
 

  • ULOTKA Liderzy Natury
  • do pobrania w formacie PDF w zakładce publikacje