o serwisie

 

Serwis www.natura2000.pl, uruchomiony w ramach programu „Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków”, ma na celu ułatwienie zgłaszania i gromadzenia informacji o naruszeniach obowiązujących przepisów, skutkujących pogorszeniem stanu siedlisk i populacji gatunków Natura 2000 lub ich zniszczeniem. Ponadto zawiera poradnik skierowany do podmiotów gospodarujących na obszarach Natura 2000, wyjaśniający stan prawny i omawiający procedurę postępowania w poszczególnych sytuacjach i przedsięwzięciach inwestycyjnych.

08 kwietnia 2009