KONSULTACJE SPOŁECZNE 28.11.2011 - ZAPRASZAMY!!!!

Zaproszamy Państwa na spotkanie pt. „Konsultacje społeczne koncepcji ochrony i rewitalizacji obszaru Natura 2000 ‘Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą”, które odbędzie się 28 listopada 2011 r. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Samorządu Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 (Ostrówek).

16 listopada 2011

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mają  przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie pt.
„Konsultacje społeczne koncepcji ochrony i rewitalizacji obszaru Natura 2000
‘Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą”

które odbędzie się 28 listopada 2011 r. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Samorządu Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 (Ostrówek).

Celem spotkania jest wspólne uzgodnienie:
• wyników dotychczasowych działań i ekspertyz mających na celu stworzenie planu rewitalizacji obszaru w oparciu o wymagania ochrony związane z istnieniem obszaru Natura 2000 „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą”;
• wynikających z tego możliwych sposobów gospodarowania na tym terenie;
• dalszych projektów umożliwiających rozwój obszaru w zgodzie z ochroną przyrody.

Na spotkanie zaproszeni są między innymi przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Lokalnych Grup Działania.

W razie pytań z Państwa strony prosimy o kontakt mailowy:
Patrycja Romaniuk, Centrum Rozwiązań Systemowych: patrycja.romaniuk@crs.org.pl
Adam Ulbrych, Lokalna Grupa Działania ‘Dolina Stobrawy’, rosalienhof@interia.pl

kontakt telefoniczny:
Adam Ulbrych, Lokalna Grupa Działania ‘Dolina Stobrawy’, 792 664 448


Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w spotkaniu.

W imieniu organizatorów,
Patrycja Romaniuk, Centrum Rozwiązań Systemowych
Adam Ulbrych, Lokalna Grupa Działania ‘Dolina Stobrawy’