UWAGA KONKURS LIDERZY NATURY - TERMIN DO 12 WRZEŚNIA 2011

Zapraszamy samorządy gminne i powiatowe oraz osoby prowadzące działania na obszarach przyrodniczo cennych (Natura 2000) do udziału w konkursie pod honorowym patronatem Ministra Środowiska (TERMIN SKŁADANIA przedłużono do 12 WRZEŚNIA). Zwycięzcy otrzymają m.in. tytuł „Lider Natury” lub „Samorząd Przyjazny Naturze”.

05 lipca 2011

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”  oraz Fundacja EkoRozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Liderzy Natury”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego
Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych i powiatowych oraz osób prowadzących działania na obszarach przyrodniczo cennych (w tym ostoi Natura 2000) będących inspiratorami lub bezpośrednimi realizatorami przedsięwzięć integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno - ekonomicznym społeczności lokalnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
• Kategoria I - „Liderzy Natury” – konkurs skierowany jest do osób prowadzących działania na obszarach „naturowych”, będących twórcami lub bezpośrednimi realizatorami przedsięwzięć integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno - ekonomicznym lokalnych społeczności. Adresatami konkursu mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Parków Krajobrazowych i Narodowych.
• Kategoria II - „Samorząd przyjazny Naturze” – konkurs skierowany do gmin wiejskich i miejsko- wiejskich z terenu całego kraju. Mogą w nim wziąć udział jednostki, realizujące ciekawe, praktyczne przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym w oparciu o walory przyrodnicze obszarów „Natura 2000”, np. działania promocyjne, wsparcie zielonych usług i produktów, włączenie obszarów "naturowych" do planów i programów rozwoju lokalnego.
Na konkurs należy przesłać prace zawierające opis działań realizowanych przez jednostki lokalnych liderów oraz samorządu terytorialnego wraz ze zdjęciami.

KRYTERIA WYBORU

Przy wyborze Liderów zostaną wzięte pod uwagę:
• Skuteczność, kompleksowość i wartość merytoryczna przedsięwzięć realizowanych przez Lidera, najpełniej integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności podejmowanych w okresie 2 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu.
• Zdolność do aktywizowania społeczności lokalnych i mobilizowania do współpracy różnych grup, środowisk, instytucji i organizacji na rzecz ochrony przyrody.
• Innowacyjność działań rozumianą jako skuteczne wprowadzanie nowych sposobów podejścia i nowych rozwiązań, które mają potencjał wykorzystywania przez inne podmioty (organizacje, instytucje, osoby) oraz na innych obszarach.

Przy wyborze samorządów zostaną wzięte pod uwagę:
• Skuteczność, kompleksowość i wartość merytoryczna przedsięwzięcia łączącego ochronę przyrody z rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru jednostek samorządu terytorialnego.
• Zdolność do efektywnego aktywizowania społeczności lokalnych i mobilizowania do współpracy różnych grup, środowisk, instytucji i organizacji na rzecz ochrony przyrody.
• Innowacyjność działań rozumianą jako skuteczne wprowadzanie nowych sposobów podejścia i ciekawych niekonwencjonalnych pomysłów, które mogą zainspirować do podobnych działań inne samorządy, instytucje, organizacje.
Jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić tylko 1 przedsięwzięcie najpełniej odpowiadające kryteriom konkursu, które realizowane było w przeciągu ostatnich 3 lat, od daty ogłoszenia konkursu

JURY

Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” oraz Fundacji EkoRozwoju.

NAGRODY
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają tytuł „Lider Natury” lub „Samorząd Przyjazny Naturze”. Laureaci zostaną ponadto zaproszeni do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a ich osiągnięcia zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie „Ludzie dla Natury”, która zorganizowana będzie na dworcach kolejowych dużych miast w Polsce. Dla laureatów przewidziano również nagrody rzeczowe.

TERMINY
Termin nadsyłania prac upływa 12 września 2011r. Prace w wersji papierowej należy wysyłać na adres Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” Aleja Orła Białego 2, 59 – 220 Legnica (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: woznicka@zielonaakcja.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 sierpnia br. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych www.zielonaakcja.pl, www.liderzy.natura2000.pl oraz w prasie.

Więcej informacji o konkursie oraz o działaniach realizowanych w ramach projektu „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca ochronę obszarów Natura 2000” znajdują się na stronach www.zielonaakcja.pl oraz www.liderzy.natura2000.pl
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Joanna Woźnicka, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
tel. 076 723 81 01 wew. 24
e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl.

Do pobrania:

Regulamin "Liderzy Natury"

Regulamin "Samorząd Przyjazny Naturze"