IV zjazd - warsztaty terenowe

Czwarte spotkanie Liderów Natury (ewaluacyjne) odbyło się 3-4 czerwca 2011 w Borach Dolnośląskich, Wrzosowa Dolina. Na spotkaniu m.in. podsumowanie doświadczeń z realizacji Małych Projektów

19 marca 2011

Czwarty zjazd podsumowujący nasze działania odbył się 3-4 czerwca /pełne dwa dni/.

Tematyka warsztatu:

1.      Praktyczne przykłady wdrożenia inicjatyw społecznych opartych o zasoby przyrodnicze i kulturowe na obszarze Borów Dolnoślaskich

2.      Partnerstwo dla Natury – współpraca samorządów, organizacji i podmiotów gospodarczych w praktyce (Grupa Partnerskia Wrzosowa Kraina).

3.      Spotkania z ludzmi i ich pomysłami, objazd terenowy

4.      Ewaluacja aktywności Liderów Natury i zrealizowanych Małych Projektów.

5.      Informacje o konkursie Ludzie dla Natury oraz Samorząd przyjazny Naturze.

6.      Sprawozdawczość i rozliczenie Małych projektów

Pprogram napięty,  a spotkanie bardzo ważne,  poświęconei ewaluacji i dalszej ścieżce rozwoju Liderów.