III zjazd kursu szkoleniowego Liderzy Natury

Kolejne (Itrzecie) szkolenie odbędzie się w dniach 17-19 marca 2011 r. w: "Ślęża Pension" ul. Św. Jakuba 4 55-050 Sobótka (więcej...)

 
17 marca 2011

Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

I dzień

10.00-13.30

 • Stan realizacji Małych Projektów
 • Niezbędne narzędzia efektywnej komunikacji używane przez Liderów Natury - zasady tworzenia „żywych ” notatek prasowych wg. 10 wskazówek

13.30 Obiad

15.00-18.30

 • Elektroniczne źródła informacji, założenia minimum dla stron internetowych, przegląd wybranych stron wg. ustalonych kryteriów
 • Materiały graficzne – czym mogą się wyróżniać materiały o Naturze 2000
 • Wyzwania komunikacyjne dla współczesnego Lidera – jak konkurować z narastającym szumem informacyjnym i zabieganiem współczesnego świata

II dzień

8.00 śniadanie

9.00-13.00

Doskonalenie umiejętności prezentowania, planowania spotkań, konferencji:

 • poszukiwanie własnego stylu prezentacji
 • zasady skutecznego prowadzenia spotkań

Wprowadzenie do planowania efektywnych działań informacyjnych
 

13.00-14.30 obiad

14.30 – 18.00

 • Planowanie Strategii Komunikacyjnych w zależności od problemów na podstawie 4 studiów przypadku
 • Mobilizowanie społeczności lokalnych : aktywizacja wokół problemu lub celu, aktywizacja wokół konfliktu

III dzień

8.00 śniadanie

9.00-13.00

 • Wartości istotne dla działań Liderów Natury
 • Czego się nauczyłem, jaką wiedzę zdobyłem, umiejętności, postawy Liderów Natury
 • Komunikacja wewnętrzna w ramach forum Liderów Natury, wykorzystanie stron internetowych www.liderzy.natura2000.pl
 • Sprawozdawczość z realizacji Małych Projektów –(wydłużenie terminu realizacji)
 • Zaplanowanie zjazdu ewaluacyjnego w czerwcu
 • Podsumowanie


13.00 obiad