I zjazd kursu szkoleniowego Liderzy Natury

I zjazd kursu szkoleniowego Liderzy Natury odbył się w Legnicy...

31 stycznia 2011

Ramowy program I zjazdu kursu szkoleniowego Liderzy Natury


I dzień
10.00-13.30

• Cele i program kursu, integracja uczestników
13.30 Obiad
15.00-18.30
• Rola lidera:„Ja” w relacji ze środowiskiem „ja” w relacji ze społecznością lokalną,
• Doskonalenie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych w aspekcie działań informacyjnych i edukacyjnych
18.30 – kolacja
19.00 Gość wieczoru –„ Moja droga do Natury 2000”

II dzień
8.00 śniadanie
9.00-13.00
• Rozpoznanie potrzeb i problemów lokalnych
13.00-14.30 obiad
14.30 – 18.00
• Tworzenie inicjatyw w oparciu o rozpoznane potrzeby
• Dobre praktyki lokalnych działań integrujących ochronę przyrody i zrównoważony rozwój(przykłady projektów i przedsięwzięć lokalnych)
18.00 kolacja
19.00 Gość wieczoru

III dzień
8.00 śniadanie
9.00-13.00
• Tworzenie inicjatyw w oparciu o rozpoznane potrzeby
• Komunikacja w ramach wewnętrznego forum dla uczestników kursu
• Podsumowanie zjazdu
13.00 obiad
14.00 wyjazd uczestników