Granice obszarów Natura 2000 na Geoportalu

Granice obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody na Geoportalu www.geoportal.gov.pl udostępnione są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Na ww. stronie możliwe jest szczegółowe określanie m.in. położenia obszarów Natura 2000 na tle poszczególnych działek ewidencyjnych.

 
28 stycznia 2011

W ramach warstw wyświetlanych na stronie Geoportalu mamy możliwość obejrzeć granice:

 • obszarów Natura 2000,
 • parków narodowych
 • rezerwatów przyrody z terenu całej Polski.

Aby móc skorzystać z możliwości wyświetlenia granic obszarów chronionych, należy kolejno:

 • Otworzyć stronę mapy Polski w Geoportalu, znajdującą się pod adresem: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
 • Po otwarciu mapy wybrać opcję "Zdefiniuj źródło danych" - w pasku narzędziowym z ikonami (treść ikony podświetla się po najechaniu myszką)
 • Następnie należy zaznaczyć napis "WMS"
 • W pasku "URL" wpisać adres: http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms? lub wybrać z listy "Źródła danych" pozycję 56: GDOŚ-Obszary chronione
 • Na zakończenie należy potwierdzić procedurę przyciskiem "Rejestruj"

W efekcie na mapie Polski pojawią się:

 • siedliskowe obszary Natura 2000 (kolor czerwony),
 • ptasie obszary Natura 2000 (kolor niebieski),
 • parki narodowe (kolor ciemnozielony)
 • rezerwaty przyrody (kolor jasnozielony).

Przy odpowiednim powiększeniu pod wyświetlonymi obszarami chronionymi pojawi się samoczynnie ewidencja gruntów (granice i numery działek) na podkładzie zdjęć lotniczych, co umożliwi jednoznaczne określanie położenia danej działki w stosunku do danego obszaru chronionego.

Instrukcję opracowano na podstawie informacji ze strony Regionalnej dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: http://krakow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=744