Gdzie można znaleźć informację o granicach Natura 2000?

Wiążące informacje o granicach i statusie poszczególnych obszarów Natura 2000 udzielają Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Adresy poszczególnych dyrekcji dostepne sa na stronie głównej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php
08 maja 2012

Wiążące informacje o granicach i statusie poszczególnych obszarów Natura 2000 udzielają Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Adresy poszczególnych dyrekcji dostepne sa na stronie głównej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/ 

Do czasu opracowania planow ochrony dla obszarow Natura 2000, w których znajdą się szczegółowe opisy granic, w przypadku wątpliwości związanych z przebiegiem granicy obszaru Natura 2000 oraz dokładnym ustaleniem wpływu inwestycji na ten obszar, należy zwracać się o wyjaśnienie do RDOŚ, który na podstawie posiadanych informacji pomoże ustalić, czy inwestycja będzie mogła znacząco oddziaływać na gatunki i siedliska chronione na obszarze Natura 2000.