Złowroga organizacja przyrodnicza

Na przełomie zimowych miesięcy tego roku w powiecie oławskim przeprowadzona została ankieta poruszająca zagadnienia sieci Natura 2000 na naszym terenie.
17 marca 2011

Złowroga organizacja przyrodnicza.

Na przełomie zimowych miesięcy tego roku w powiecie oławskim przeprowadzona została ankieta poruszająca zagadnienia sieci Natura 2000 na naszym terenie. Wyniki jej ukazują nieco nieciekawy obraz. Dla dużej części mieszkańców powiatu oławskiego Natura2000 to organizacja przyrodnicza mająca na celu uświadamianie ludności na temat konieczności ochrony przyrody oraz segregacji śmieci, a działalność tej organizacji zaczęła się w roku 2000. Mieszkańcy mimo dużej niewiedzy dotyczącej aktów prawnych jakie regulują funkcjonowanie sieci oraz przyczynie jej powstania przyznają iż Natura 2000 istnieje w powiecie oławskim. Czy te opinie są słuszne? Otóż niekoniecznie.
Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, czyli w 2004 roku w Polsce zaistniała nowa forma ochrony przyrody, a mianowicie tereny siedliskowe i ptasie czyli w skrócie Natura 2000. Początki tego unijnego projektu sięgają roku 1979 gdy została powołana dyrektywa ptasia, która w 1992 roku została uzupełniona dyrektywą siedliskową. Ogólnym i priorytetowym celem istnienia sieci jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowania dla różnego rodzaju gatunków ze szczególnym uwzględnieniem ptactwa. Takie wyodrębnienie ma swoje uzasadnienie. Ptaki to zwierzęta pokonujące duże odległości i bytujące w różnych krajach skuteczna ochrona musi obejmować zasięgiem wszystkie miejsca ich pobytu.
Mimo małej wiedzy mieszkańców na temat samej Natury 2000 o wiele lepiej prezentuje się wiedza na temat obszarów chronionych w okolicach Oławy. Ludność rozpoznaje takie rezerwaty jak Łacha Jelcz, Kanigóra, Leśna Woda, Ryczyn czy Zwierzyniec. Mniej niż połowa mieszkańców potrafi wskazać obszary Natura 2000 na terenie powiatu, a trzeba przyznać, że takowe posiadamy. Są to Dąbrowy Janikowskie powołane jako tereny siedliskowe oraz Grądy Odrzańskie tereny ptasie ciągnące się aż od okolic Opola po Wrocław.
Mieszkańcy powiatu oławskiego zdają sobie sprawę z niewielkiej wiedzy jaką posiadają odnośnie tej formy ochrony przyrody. Duża część respondentów wyraziła zainteresowanie tematem i oczekiwałaby większej możliwości uzyskania informacji, a trzeba przyznać, że jest o czym rozmawiać. Tereny „naturowe” to zarówno szansa dla rozwoju lokalnego jak i niekiedy powód do gorących dyskusji społecznych gdy stają się barierą. O tym jak postrzegamy te tereny i jakie widzimy szanse wykorzystania walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym będą mieli okazję porozmawiać uczniowie oławskich szkół już na przełomie marca i kwietnia. Warsztaty edukacyjne „bliżej natury, bliżej nas” prowadzone ze współpracą Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym poprowadzi Aleksandra Główczyńska. Zapraszamy do przeczytania relacji z warsztatów.

Aleksandra Główczyńska